Gahiro by Sareen Deoja Lyrics

Looking for the Nepali lyrics to “Gahiro” by Sareen Deoja from the album Monkey Temple Album #3 (2019)? More than 139 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “Gahiro”.

Gahiro ne Lyrics [Sareen Deoja]
Gahiro Nepali Lyrics Album Monkey Temple Album #3

Quote from the song “Gahiro” by Sareen Deoja


गहिरो निलो त्यो सागर झैँ
विसाल अटल त्यो हिमाल झैँ
मेरो माया तिमीलाई नै
मेरो माया तिमीलाई नै

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “Gahiro” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...Gahiro lyrics [Sareen Deoja]

Sareen Deoja: Gahiro Lyrics


Official Music Video Song “Gahiro”

Sareen Deoja - “Gahiro” (Official Video Clip)

This video clip of Sareen Deoja will answer the following questions:

  • What song samples Gahiro?
  • Where is Gahiro music video clip?
  • Who was in the Gahiro official music video?
  • Who sang the popular song Gahiro?
  • What is the meaning of the song Gahiro?

Credits, Cast & Crew of Song “Gahiro”

  • Produced: Bishal Rai
  • Written: Sareen Deoja
  • Release Date: January 4, 2019

Gahiro lyrics credits, cast, crew of song

Credits, Cast and Crew of Samples: Gahiro lyrics
Perfect Lyrics of the Song “Gahiro” Released in 2019

[Favorite Song Lyrics: song “Gahiro” with perfect lyrics for karaoke]

[Verse 1]

गहिरो निलो त्यो सागर झैँ
विसाल अटल त्यो हिमाल झैँ
मेरो माया तिमीलाई नै
मेरो माया तिमीलाई नै

[Pre-Chorus]

सम्हाली राख न
संगाली राख न

[Chorus]

यो मनै त हो नि
यो मनै त हो नि
यो मनै त हो नि, यो—
यो माया नै त हो नि
यो माया नै त हो नि
यो माया नै त हो नि, यो—

[Verse 2]

सुरिलो सङ्गीत झैँ यो
अमर माया हाम्रो रहोस्
तिम्रो आँखामा मैले पाएँ
मनका ति भावनाहरूलाई

[Pre-Chorus]

अंगाली राख न
सम्हाली राख न

[Chorus]

यो मनै त हो नि
यो मनै त हो नि
यो मनै त हो नि, यो—
यो माया नै त हो नि
यो माया नै त हो नि
यो माया नै त हो नि, यो—

[Instrumental Break]

[Pre-Chorus]

सम्हाली राख न
संगाली राख न

[Chorus]

यो मनै त हो नि
यो मनै त हो नि
यो मनै त हो नि, यो—
यो माया नै त हो नि
यो माया नै त हो नि
यो माया नै त हो नि, यो—