La Melza by DJ Melzi Lyrics

Looking for the Zulu lyrics to “La Melza” by DJ Melzi (2022)? More than 156 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “La Melza”.

La Melza zu Lyrics [DJ Melzi]
La Melza Zulu Lyrics

Quote from the song “La Melza” by DJ Melzi


Ngabe sekwenzenjani
Bomama bekhala ngendodakazi zabo
Ngabe sekwenzenjani
Ngabe sekwenzenjani
Ngabe sekwenzenjani
Bobaba bekhala ngendodana zabo
Ngabe sekwenzenjani
Ngabe sekwenzenjani
Abafun'ukuphumula
Abafun’ukulala
Bazifunel'ubumnadi
Abafun'ukulala
Abafun’ukuphumula
Abafun'ukulala
Bazifunel'ubumnadi
Abafun'ukulala
Abafun'ukuphumula
Abafun'ukulala
Bazifunel'ubumnadi
Abafun'ukulala
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Abafun’ukuphumula
Abafun’ukulala
Bazifunel'ubumnadi
Abafun’ukulala
Abafun'ukuphumula
Abafun'ukulala
Bazifunel'ubumnadi
Abafun’ukulala
Behlala bekhuzwa njalo
Ukuthi mayiphel'imncimbi
Mababuyel'ekhaya
Hayibo ngabe sekwenzenjani
Ngoba behlala bekhuzwa njalo
Hay'iphel'imncimbi mababuyel'ekhaya
Ngabe sekwenzenjani
Hayibo ngabe sekwenzenjani
Abafun'ukuphumula
Abafun'ukulala
Bazifunel'ubumnadi
(Abafun'ukulala) Hayibo
Abafun'ukuphumula
Abafun'ukulala (hayibo)
Bazifunel'ubumnadi
Abafun'ukulala (Yo yo yo)
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “La Melza” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...La Melza lyrics [DJ Melzi]

DJ Melzi: La Melza Lyrics


Credits, Cast & Crew of Song “La Melza”

  • Featuring: Mphow69, M Keyz (SA)
  • Produced: DJ Melzi
  • Release Date:

La Melza lyrics credits, cast, crew of song

Credits, Cast and Crew of Samples: La Melza lyrics
Additional Information About the Sample “La Melza”:

  • Featuring: Mphow69, M Keyz (SA)
  • rn
  • Produced: DJ Melzi

Perfect Lyrics of the Song “La Melza” Released in 2022

[Favorite Song Lyrics: song “La Melza” with perfect lyrics for karaoke]

Ngabe sekwenzenjani
Bomama bekhala ngendodakazi zabo
Ngabe sekwenzenjani
Ngabe sekwenzenjani
Ngabe sekwenzenjani
Bobaba bekhala ngendodana zabo
Ngabe sekwenzenjani
Ngabe sekwenzenjani
Abafun'ukuphumula
Abafun’ukulala
Bazifunel'ubumnadi
Abafun'ukulala
Abafun’ukuphumula
Abafun'ukulala
Bazifunel'ubumnadi
Abafun'ukulala
Abafun'ukuphumula
Abafun'ukulala
Bazifunel'ubumnadi
Abafun'ukulala
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Abafun’ukuphumula
Abafun’ukulala
Bazifunel'ubumnadi
Abafun’ukulala
Abafun'ukuphumula
Abafun'ukulala
Bazifunel'ubumnadi
Abafun’ukulala
Behlala bekhuzwa njalo
Ukuthi mayiphel'imncimbi
Mababuyel'ekhaya
Hayibo ngabe sekwenzenjani
Ngoba behlala bekhuzwa njalo
Hay'iphel'imncimbi mababuyel'ekhaya
Ngabe sekwenzenjani
Hayibo ngabe sekwenzenjani
Abafun'ukuphumula
Abafun'ukulala
Bazifunel'ubumnadi
(Abafun'ukulala) Hayibo
Abafun'ukuphumula
Abafun'ukulala (hayibo)
Bazifunel'ubumnadi
Abafun'ukulala (Yo yo yo)
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa
Tshepa tshepa