Lit My Rinne by Nynke Laverman Lyrics

Looking for the Frisian lyrics to “Lit My Rinne” by Nynke Laverman from the album Nomade (2009)? More than 31 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “Lit My Rinne”.

Lit My Rinne fy Lyrics [Nynke Laverman]
Lit My Rinne Frisian Lyrics Album Nomade

Quote from the song “Lit My Rinne” by Nynke Laverman


Brek my op
Pak my yn
Ik moat fierder
Brek my op
Pak my yn
Ik moat fierder

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “Lit My Rinne” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...Lit My Rinne lyrics [Nynke Laverman]

Nynke Laverman: Lit My Rinne Lyrics


Perfect Lyrics of the Song “Lit My Rinne” Released in 2009

[Favorite Song Lyrics: song “Lit My Rinne” with perfect lyrics for karaoke]

Brek my op
Pak my yn
Ik moat fierder
Brek my op
Pak my yn
Ik moat fierder

Wiis my hoe te gean
Kies de dei
Kies it liet
Lear my de rituelen
Brek my op
Pak my yn
It is tiid foar oare grûn

Brek my op
Pak my yn
Ik moat fierder
Brek my op
Pak my yn
Ik moat fierder

Brek myn bliuwen op
Strûp my út
De winterklean
Lis myn bonkerak op kleur
En brek my op
Pak my yn
It is tiid foar oare grûn
Brek my iepen op it suden
Lit de sinne yn myn bloed
Laad myn karre mei it leafste
Dek it ta mei swalkersmoed

Lûk myn tosken út 'e modder
Jou myn triennen oan de wyn
Smyt myn hert alfêst foarút
En lit my rinne

Set my op in spoar

Smyt my trije leppels molke nei
Doch in goede winsk
En lit my rinne