Nağılçı by Lalə Məmmədova Lyrics

Looking for the Azerbaijani lyrics to “Nağılçı” by Lalə Məmmədova from the album Darıxmışam (2023)? More than 96 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “Nağılçı”.

Nağılçı az Lyrics [Lalə Məmmədova]
Nağılçı Azerbaijani Lyrics Album Darıxmışam

Quote from the song “Nağılçı” by Lalə Məmmədova


Ömrümüz nağıldır, zaman nağılçı
Biri vardır, biri yoxdur əzəldən
Aman ver bizə də, aman, nağılçı
Nəğməmlə nağlımı mən danışım
Aman ver də bizə, nağılçı, hm
Nəğməmlə nağlımı mən danışım

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “Nağılçı” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...Nağılçı lyrics [Lalə Məmmədova]

Lalə Məmmədova: Nağılçı Lyrics


Credits, Cast & Crew of Song “Nağılçı”

  • Written: Vaqif Gərayzadə, Sərvər Şahbəyli
  • Release Date:

Nağılçı lyrics credits, cast, crew of song

Credits, Cast and Crew of Samples: Nağılçı lyrics
Additional Information About the Sample “Nağılçı”:

  • Written: Vaqif Gərayzadə, Sərvər Şahbəyli

Perfect Lyrics of the Song “Nağılçı” Released in 2023

[Favorite Song Lyrics: song “Nağılçı” with perfect lyrics for karaoke]

[Bənd 1]

Ömrümüz nağıldır, zaman nağılçı
Biri vardır, biri yoxdur əzəldən
Aman ver bizə də, aman, nağılçı
Nəğməmlə nağlımı mən danışım
Aman ver də bizə, nağılçı, hm
Nəğməmlə nağlımı mən danışım

Günlərin birində duyub aləmi
Laylay eşidəndən sevdim nəğməni
Dağlara, daşlara salma gəl məni
Nəğməmlə nağlımı mən danışım
Dağlara, daşlara salma məni
Nəğməmlə, nağlımı mən danışım

[Nəqərat]

Düşsün hər yanda nəğməm dillərə
Sevgilər bəxş etsin qəlblərə, könüllərə
Nəğməmin avazı

[Bənd 2]

Ömrümüz nağıldır, zaman nağılçı
Biri vardır, biri yoxdur əzəldən
Aman ver bizə də, aman, nağılçı
Nəğməmlə nağlımı mən danışım
Aman ver də bizə, nağılçı
Nəğməmlə, nağlımı mən danışım
Günlərin birində duyub aləmi
Laylay eşidəndən sevdim nəğməni
Dağlara, daşlara salma gəl məni (nağılçı)
Nəğməmlə nağlımı mən danışım
Dağlara, daşlara salma məni (məni)
Nəğməmlə nağlımı mən danışım

[Nəqərat]

Düşsün hər yanda nəğməm dillərə
Sevgilər bəxş etsin qəlblərə, könüllərə
Nəğməmin avazı

Düşsün hər yanda nəğməm dillərə
Sevgilər bəxş etsin qəlblərə, könüllərə
Nəğməmin avazı