Liyasho by Mellow & Sleazy Lyrics

Looking for the Xhosa lyrics to “Liyasho” by Mellow & Sleazy from the album Kwa Kwa (2021)? More than 54 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “Liyasho”.

Liyasho xh Lyrics [Mellow & Sleazy]
Liyasho Xhosa Lyrics Album Kwa Kwa

Quote from the song “Liyasho” by Mellow & Sleazy


Yo iyangena nhe

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “Liyasho” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...Liyasho lyrics [Mellow & Sleazy]

Mellow & Sleazy: Liyasho Lyrics


Credits, Cast & Crew of Song “Liyasho”

  • Featuring: Zuma, Mzu M
  • Produced: Mellow, Sleazy
  • Written: Mzu M, Zuma
  • Release Date: September 24, 2021

Liyasho lyrics credits, cast, crew of song

Credits, Cast and Crew of Samples: Liyasho lyrics
Perfect Lyrics of the Song “Liyasho” Released in 2021

[Favorite Song Lyrics: song “Liyasho” with perfect lyrics for karaoke]

[Intro]

Yo iyangena nhe

[Verse 1: Mzu M]

Haya phansi kwalumuthi ndibon’ izintombi
Zifuna thina khawuleza mhlobo wam
Phansi kwalumuthi ndibon’ izintombi
Zifuna thina khawuleza mhlobo wam
Uthi awunayo intombi awunayo intombi
Awunayo intombi khawuleza mhlobo wam
Awunayo intombi awunayo ntombi
Hey awunayo intombi khawuleza mhlobo wam

[Chorus: Zuma]

Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Hayi bo uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Hayi uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Ngithi yalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Asambe ngomshini asambe (Asambe ngomshini)

Uxolo wemfunsi ngicel’ ingizwe ngithini
Isbongo ngiwowakwa Zuma
Hayi bo ngicel’ ungizwe ngithini
Izolo ngithath’ uSipho
Ngamus’ eshlathini
Ngafik’ ngabon’ uPoul
Hayi bo ngicel’ ungizwe ngithini

[Chorus: Zuma]

Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Liyasho ngomshini (Liyasho)
Yalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Lenumber lithini (Liyasho)
Uyalizwa lеnumber lithini
Asambe ngomshini (Asambe ngomshini)

[Verss 2: Mzu M]

Hayi ngihamba nayе uZuma
Bona bayang’ shoota
Buka bayamzuma
Ngifuna lama Gupta
Bathi imali igcwel’ iGupta
Ayi igcwel’ ivan
Ayi igcwel’ ivura hahaha

[Chorus: Zuma]

Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Hayi bo uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Hayi uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Ngithi yalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Ha uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Hayi bo yalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Asambe ngomshn' asambei (Asambe ngomshini)
Uxolo wemfunsi ngicel’ ingizwe ngithini
Isbongo ngiwowakwa Zuma
Hayi bo ngicel’ ungizwe ngithini
Izolo ngithath’ uSipho
Ngamus’ eshlathini
Ngafik’ ngabon’ uPaul
Hayi bo ngicel’ ungizwe ngithini

[Chorus: Zuma]

Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Liyasho ngomshini (Liyasho)
Ngithi yalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Uyalizwa lenumber lithini (Liyasho)
Asambe ngomshini wami (Asambe ngomshini)

[Verse 3: Mzu M]

Haya phansi kwalumuthi ndibon’ izintombi
Zifuna thina khawuleza mhlobo wam
Phansi kwalumuthi ndibon’ izintombi
Zifuna thina khawuleza mhlobo wam
Uthi awunayo intombi awunayo intombi
Hey awunayo intombi khawuleza mhlobo wam
Awunayo intombi awunayo intombi
Awunayo intombi khawuleza mhlobo wam
Awu yelele awunayo intombi awu yelele awunayo intombi
Awu yelele awunayo intombi awunayo intombi khawuleza mhlobo wam


Liyasho performed by Mellow & Sleazy alternate

Liyasho Performed by Mellow & Sleazy Alternate
FAQ & Knowledge Song “Liyasho”

  • ℚ. What does Liyasho mean in this context?

    Liyasho, is a Nguni word, specifically from isiZulu, directly translated as, “it says.” This, may imply that the song “[it] says” or speaks volume.