Dashterov by Aram MP3 Lyrics

Looking for the Armenian lyrics to “Dashterov” by Aram MP3 from the album Dashterov (feat. Iveta Mukuchyan) - Single (2017)? More than 157 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “Dashterov”.

Dashterov hy Lyrics [Aram MP3]
Dashterov Armenian Lyrics Album Dashterov (feat. Iveta Mukuchyan) - Single

Quote from the song “Dashterov” by Aram MP3


Մարմար մարմինդ դալար
Իմ յարի բոյը չինար
Թամամ աշխարհ ման եկա
Նախշուն ջան ես քեզ գտա:

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “Dashterov” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...Dashterov lyrics [Aram MP3]

Aram MP3: Dashterov Lyrics


Official Music Video Song “Dashterov”

Aram MP3 - “Dashterov” (Official Video Clip)

This video clip of Aram MP3 will answer the following questions:

 • What song samples Dashterov?
 • Where is Dashterov music video clip?
 • Who was in the Dashterov official music video?
 • Who sang the popular song Dashterov?
 • What is the meaning of the song Dashterov?

Credits, Cast & Crew of Song “Dashterov”

 • Featuring: Iveta Mukuchyan
 • Produced: Aram MP3
 • Written: Avet Barseghyan
 • Music: Serjo
 • Mix/Mastering: Levon Navasardyan
 • D.O.P.: Suren Tadevosyan
 • Release Date: February 11, 2017

Dashterov lyrics credits, cast, crew of song

Credits, Cast and Crew of Samples: Dashterov lyrics
Perfect Lyrics of the Song “Dashterov” Released in 2017

[Favorite Song Lyrics: song “Dashterov” with perfect lyrics for karaoke]

Մարմար մարմինդ դալար
Իմ յարի բոյը չինար
Թամամ աշխարհ ման եկա
Նախշուն ջան ես քեզ գտա:

Էրվում եմ, էրվում եմ իմ սրտի մեջ կարոտ:
Հեռվում եմ, հեռվում եմ, երբ եմ գալու քեզ մոտ:

Սիրտս քար է, անջիգյար
Ինձ թողել ես առանց յար
Ես տխուր ու դարդիման
Ուռենու բախտի նման:

Էրվում եմ, էրվում եմ, իմ սրտի մեջ կարոտ
Հեռվում ես, հեռվում ես, երբ ես գալու ինձ մոտ:

Օտար ու ամայի ճամփեքով
Քեզ հասնեմ արևոտ երկնքով։

Դաշտերով , լեռներով, ձորերով մոտդ եմ գալիս
Անհամբեր է սիրտս
Դաշտերով, լեռներով, ձորերով, որ գտնեմ յարիս
Տուն արի հոգիս։
Դաշտերով ,լեռներով, ձորերով մոտդ եմ գալիս
Դու ես ուշքն ու միտքս
Դաշտերով ,լեռներով, ձորերով, որ գտնեմ յարիս
Վերջ տուր տանջանքիս։
Անքուն եմ զոր ու գիշեր
Նորից քեզ եմ ես հիշել։
Ցորենի խանձած արտեր
Թողել ես դու ինձ անտեր։

Վայ լելե, վայ լելե, շատ եմ քեզ կարոտել
Դե քելե, դե քելե աչքս է ջուր կտրել:

Օտար ու ամայի ճամփեքով
Քեզ հասնեմ արևոտ երկնքով։

Դաշտերով, լեռներով, ձորերով մոտդ եմ գալիս
Անհամբեր է սիրտս
Դաշտերով, լեռներով, ձորերով, որ գտնեմ յարիս
Տուն արի հոգիս։
Դաշտերով ,լեռներով, ձորերով մոտդ եմ գալիս
Դու ես ուշքն ու միտքս
Դաշտերով ,լեռներով, ձորերով, որ գտնեմ յարիս
Վերջ տուր տանջանքիս։