Tanes Krkes by Jrimurmur Lyrics

Looking for the Armenian lyrics to “Tanes Krkes” by Jrimurmur from the album Lur Mur (2015)? More than 174 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “Tanes Krkes”.

Tanes Krkes hy Lyrics [Jrimurmur]
Tanes Krkes Armenian Lyrics Album Lur Mur

Quote from the song “Tanes Krkes” by Jrimurmur


Հոգնած կըլնես
Արի նստի, ճաշ տամ քեզ։
Բայց կներես ճանճերին աներես
Իրանք չգիտեին
Որ բուսակեր ես։
Կոֆե կուզե՞ս, բայց ինքդ կդնես։

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “Tanes Krkes” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...Tanes Krkes lyrics [Jrimurmur]

Jrimurmur: Tanes Krkes Lyrics


Official Music Video Song “Tanes Krkes”

Jrimurmur - “Tanes Krkes” (Official Video Clip)

This video clip of Jrimurmur will answer the following questions:

  • What song samples Tanes Krkes?
  • Where is Tanes Krkes music video clip?
  • Who was in the Tanes Krkes official music video?
  • Who sang the popular song Tanes Krkes?
  • What is the meaning of the song Tanes Krkes?

Credits, Cast & Crew of Song “Tanes Krkes”

  • Produced: Jrimurmur
  • Written: Jrimurmur
  • Release Date: December 1, 2015

Tanes Krkes lyrics credits, cast, crew of song

Credits, Cast and Crew of Samples: Tanes Krkes lyrics
Perfect Lyrics of the Song “Tanes Krkes” Released in 2015

[Favorite Song Lyrics: song “Tanes Krkes” with perfect lyrics for karaoke]

Հոգնած կըլնես
Արի նստի, ճաշ տամ քեզ։
Բայց կներես ճանճերին աներես
Իրանք չգիտեին
Որ բուսակեր ես։
Կոֆե կուզե՞ս, բայց ինքդ կդնես։

Ուզում եմ տանես ինձ կրկես, տանես ինձ կրկես
Տար ինձ կրկես, շատախոս միմերի հետ
Ծանոթացնեմ քեզ։
Ուզում եմ տանես ինձ կրկես, տանես ինձ կրկես
Տար ինձ կրկես, շատախոս միմերի հետ
Ծանոթացնեմ քեզ։

Պատուհանը փակի՝ ձկները չգան։ (ձկները չգան)
Ոնց որ գույնդ գցել ես
Արի ներկեմ քեզ...
Պատուհանը փակի՝ ձկները չգան։
Ոնց որ գույնդ գցել ես
Պատուհանը փակի, պատուհանը փակի: