Lastari Bakantan by JEF Banjar Lyrics

Looking for the Indonesian lyrics to “Lastari Bakantan” by JEF Banjar from the album Gawi Manuntung (2018)? More than 128 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “Lastari Bakantan”.

Lastari Bakantan id Lyrics [JEF Banjar]
Lastari Bakantan Indonesian Lyrics Album Gawi Manuntung

Quote from the song “Lastari Bakantan” by JEF Banjar


Bakantan warik hidung panjang
Badiam dalam hutan Kalimantan
Katuju banar baluncatan
Mancari daun lawan tatumbuhan

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “Lastari Bakantan” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...Lastari Bakantan lyrics [JEF Banjar]

JEF Banjar: Lastari Bakantan Lyrics


Official Music Video Song “Lastari Bakantan”

JEF Banjar - “Lastari Bakantan” (Official Video Clip)

This video clip of JEF Banjar will answer the following questions:

  • What song samples Lastari Bakantan?
  • Where is Lastari Bakantan music video clip?
  • Who was in the Lastari Bakantan official music video?
  • Who sang the popular song Lastari Bakantan?
  • What is the meaning of the song Lastari Bakantan?

Perfect Lyrics of the Song “Lastari Bakantan” Released in 2018

[Favorite Song Lyrics: song “Lastari Bakantan” with perfect lyrics for karaoke]

Bakantan warik hidung panjang
Badiam dalam hutan Kalimantan
Katuju banar baluncatan
Mancari daun lawan tatumbuhan

Bakantan si warik walanda
Warnanya cuklat kahabang-habangan
Lawan bisa batajun banyalam
Harat bakunyung di banyu nang dalam

Ayo kakawalan
Maharagu Hutan
Supaya Bakantan
Hidup baranakan

Hayu Lastarikan
Si warik bakantan
Jangan bariakan
Bakantan hilangan

Bakantan si warik panyupan
Jadi maskot kalimantan selatan
Tapi Pina dikit kalihatan
Pina Parak punah lawan habisan

Ayo kakawalan
Maharagu Hutan
Supaya Bakantan
Hidup baranakan
Hayu Lastarikan
Si warik bakantan
Jangan bariakan
Bakantan hilangan

Bakantan warik hidung panjang
Bakantan Si Warik Walanda

Bakantan Maskot Kalimantan Selatan