Off-White by Coldy Lyrics

Looking for the Vietnamese lyrics to “Off-White” by Coldy from the album 50m2 (2023)? More than 66 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “Off-White”.

Off-White vi Lyrics [Coldy]
Off-White Vietnamese Lyrics Album 50m2

Quote from the song “Off-White” by Coldy


Bao giờ đêm, bao góc tối tôi để quên và
Chiều nay con gió mang tôi đi xa
Bao tình ca bao tin nhắn không còn liên lạc
Giờ đây chỉ mỗi tôi trong không gian

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “Off-White” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...Off-White lyrics [Coldy]

Coldy: Off-White Lyrics


Official Music Video Song “Off-White”

Coldy - “Off-White” (Official Video Clip)

This video clip of Coldy will answer the following questions:

  • What song samples Off-White?
  • Where is Off-White music video clip?
  • Who was in the Off-White official music video?
  • Who sang the popular song Off-White?
  • What is the meaning of the song Off-White?

Credits, Cast & Crew of Song “Off-White”

  • Produced: Coldy
  • Written: Coldy
  • Release Date: April 9, 2023

Off-White lyrics credits, cast, crew of song

Credits, Cast and Crew of Samples: Off-White lyrics
Perfect Lyrics of the Song “Off-White” Released in 2023

[Favorite Song Lyrics: song “Off-White” with perfect lyrics for karaoke]

[Verse 1]

Bao giờ đêm, bao góc tối tôi để quên và
Chiều nay con gió mang tôi đi xa
Bao tình ca bao tin nhắn không còn liên lạc
Giờ đây chỉ mỗi tôi trong không gian

[Chours]

Trôi mình tôi lẻ loi trong phím đàn
Em lặng thinh
Ngó trông nơi chốn khác aaaaaaaaa
Mây tầng trên dưới cao chẳng quá đầu
Tôi từ tâm chẳng hay có nhớ mong
Em nhớ thương em nào không

[Verse 2]

Two, three, four
Đã từ lâu không còn thấy con người qua lại
Chẳng hay em đã yên vui bên ai
Đã từ lâu không còn thấy thân mình u sầu
Chẳng hay chẳng biết ta trôi đi đâu

[Chours]

Trôi mình tôi lẻ loi trong phím đàn
Em lặng thinh
Ngó trông nơi chốn khác aaaaaaaaa
Mây tầng trên dưới cao chẳng quá đầu
Tôi từ tâm chẳng hay có nhớ mong
Em nhớ thương em nào không

[Retrain]

Nào có hay trên đời còn chốt chặn chơi vơi
Mình cứ cô đơn hoài
Lê thê trái đất vẫn cứ xoay tròn

Nào có hay trên đời còn chốt chặn chơi vơi
Mình cứ cô đơn hoài
Nhận ra trái đất cũng một mình thôi

[Post-Chours]

Trôi mình tôi lẻ loi trong phím đàn
Em lặng thinh
Ngó trông nơi chốn khác aaaaaaaaa
Mây tầng trên dưới cao chẳng quá đầu
Tôi từ tâm chẳng hay có nhớ mong
Em nhớ thương em nào không

Trôi mình tôi lẻ loi trong phím đàn
Em lặng thinh
Ngó trông nơi chốn khác aaaaaaaaa
Mây tầng trên dưới cao chẳng quá đầu
Tôi từ tâm chẳng hay có nhớ mong
Em nhớ thương em nào không