Vậy Thì by Cá Hồi Hoang Lyrics

Looking for the Vietnamese lyrics to “Vậy Thì” by Cá Hồi Hoang from the album Chúng Ta Đều Muốn Một Thứ (2023)? More than 145 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “Vậy Thì”.

Vậy Thì vi Lyrics [Cá Hồi Hoang]
Vậy Thì Vietnamese Lyrics Album Chúng Ta Đều Muốn Một Thứ

Quote from the song “Vậy Thì” by Cá Hồi Hoang


Bài ca đầu tiên
Họ dặn là em không được muộn phiền
Đừng ưu tư, đừng lo lắng
Để suy nghĩ, để trong trắng

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “Vậy Thì” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...Vậy Thì lyrics [Cá Hồi Hoang]

Cá Hồi Hoang: Vậy Thì Lyrics


Official Music Video Song “Vậy Thì”

Cá Hồi Hoang - “Vậy Thì” (Official Video Clip)

This video clip of Cá Hồi Hoang will answer the following questions:

  • What song samples Vậy Thì?
  • Where is Vậy Thì music video clip?
  • Who was in the Vậy Thì official music video?
  • Who sang the popular song Vậy Thì?
  • What is the meaning of the song Vậy Thì?

Credits, Cast & Crew of Song “Vậy Thì”

  • Produced: Thành Luke
  • Written: Thành Luke
  • Directed: Thành Luke
  • Release Date: January 16, 2023

Vậy Thì lyrics credits, cast, crew of song

Credits, Cast and Crew of Samples: Vậy Thì lyrics
Perfect Lyrics of the Song “Vậy Thì” Released in 2023

[Favorite Song Lyrics: song “Vậy Thì” with perfect lyrics for karaoke]

[Verse 1]

Bài ca đầu tiên
Họ dặn là em không được muộn phiền
Đừng ưu tư, đừng lo lắng
Để suy nghĩ, để trong trắng

Bài ca lần hai
Họ để lại em phiến đá để mài
Đừng làm sai, đừng làm khác
Để suy nghĩ, để cảm giác

[Chorus]

Nói nói đi em ơi
Điều gì làm em luôn mong thay đổi?
Cũng đã qua lâu rồi
Vậy thì, nói nói đi em ơi

[Verse 2]

Tình yêu đầu tiên
Họ dặn là yêu không được muộn phiền
Đừng ưu tư, đừng vô cớ
Để cuộc vui, để nhung nhớ

[Chorus]

Nói nói đi em ơi
Điều gì làm em luôn mong thay đổi?
Cũng đã qua lâu rồi
Vậy thì, nói nói đi em ơi

Khóc khóc đi em ơi
Điều gì làm con tim thôi đau đớn?
Hãy hãy thôi nghe người
Mọi người cũng, khóc khóc như em thôi

[Chorus 2]

Quá khứ cứ sẽ ở đó cũng đành
Chỉ em mới biết sao để chữa lành
Tha thứ cũng không thể ép được
Tự em sẽ quên

Quá khứ cứ sẽ ở đó cũng đành
Chỉ em mới biết sao để chữa lành
Tha thứ cũng không thể ép được
Tự em sẽ quên

Mọi người cũng
Quên quên như em thôi