Mưa Giữa Bài by Thắng Lyrics

Looking for the Vietnamese lyrics to “Mưa Giữa Bài” by Thắng from the album Giấy Trắng (2022)? More than 167 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “Mưa Giữa Bài”.

Mưa Giữa Bài vi Lyrics [Thắng]
Mưa Giữa Bài Vietnamese Lyrics Album Giấy Trắng

Quote from the song “Mưa Giữa Bài” by Thắng


Đừng yêu em vì đôi mắt
Đừng yêu em vì tóc ngắn
Đừng yêu em vì lời nói em dịu dàng
Dù tâm tư gần nhau lắm
Dù bao ngày đầu say đắm
Cơn say nào cũng mất theo thời gian

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “Mưa Giữa Bài” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...Mưa Giữa Bài lyrics [Thắng]

Thắng: Mưa Giữa Bài Lyrics


Credits, Cast & Crew of Song “Mưa Giữa Bài”

  • Featuring: Nn
  • Written: Thắng
  • Release Date:

Mưa Giữa Bài lyrics credits, cast, crew of song

Credits, Cast and Crew of Samples: Mưa Giữa Bài lyrics
Additional Information About the Sample “Mưa Giữa Bài”:

  • Featuring: Nn
  • rn
  • Written: Thắng

Perfect Lyrics of the Song “Mưa Giữa Bài” Released in 2022

[Favorite Song Lyrics: song “Mưa Giữa Bài” with perfect lyrics for karaoke]

Đừng yêu em vì đôi mắt
Đừng yêu em vì tóc ngắn
Đừng yêu em vì lời nói em dịu dàng
Dù tâm tư gần nhau lắm
Dù bao ngày đầu say đắm
Cơn say nào cũng mất theo thời gian

Nếu người phải yêu em
Nếu phải chọn riêng em
Xin người chỉ cứ yêu thôi
Tình yêu không cần lý do
Nụ cười kia sẽ không mãi đâu
Ngày mai không dễ như ban đầu
Để yêu em dù em có đổi thay
Nếu người phải yêu em
Xin tình yêu trong xanh
Xin người đừng ngất ngây vì em
Tình yêu đâu cần đắm say
Chỉ cần chăm sóc như tán cây
Để tình yêu lớn lên từng ngày
Để yêu em vì yêu em
Chỉ yêu em vì yêu em
Thế thôi
Thế thôi
Thế thôi
Thế thôi
Đừng yêu em vì thương xót
Đừng yêu em vì hay khóc
Đừng yêu em vì không muốn em một mình

Nếu người phải yêu em
Nếu phải chọn riêng em
Xin người chỉ cứ yêu thôi
Tình yêu không cần lý do
Nụ cười kia sẽ không mãi đâu
Ngày mai không dễ như ban đầu
Để yêu em dù em có đổi thay
Nếu người phải yêu em
Xin tình yêu trong xanh
Xin người đừng ngất ngây vì em
Tình yêu đâu cần đắm say
Chỉ cần chăm sóc như tán cây
Để tình yêu lớn lên từng ngày
Để yêu em vì yêu em
Chỉ yêu em vì yêu em
Thế thôi
Thế thôi
Thế thôi
Thế thôi
Yêu em vì yêu em
Thế thôi
Thế thôi
Thế thôi
Thế thôi
Thế thôi...