Nanasi | ნანასი by Irakli Charkviani Lyrics

Looking for the Georgian lyrics to “Nanasi | ნანასი” by Irakli Charkviani from the album Savse (2004)? More than 178 people have already found the lyrics of the song for karaoke, the notes of the melody to the song, the official video and clip of the song “Nanasi | ნანასი”.

Nanasi | ნანასი ka Lyrics [Irakli Charkviani]
Nanasi | ნანასი Georgian Lyrics Album Savse

Quote from the song “Nanasi | ნანასი” by Irakli Charkviani


ზღვა ვერ გასცდება ნაპირებს
დღეს ისევ წვიმას აპირებს
წვიმას აპირებს
სიყვარული მოაქვს ჩვენთვის დროს

LyricsWord.com

Can you finish lyrics of the song “Nanasi | ნანასი” based on this quote?

If you can't then the lyrics will be below ...Nanasi | ნანასი lyrics [Irakli Charkviani]

Irakli Charkviani: Nanasi | ნანასი Lyrics


Official Music Video Song “Nanasi | ნანასი”

Irakli Charkviani - “Nanasi | ნანასი” (Official Video Clip)

This video clip of Irakli Charkviani will answer the following questions:

  • What song samples Nanasi | ნანასი?
  • Where is Nanasi | ნანასი music video clip?
  • Who was in the Nanasi | ნანასი official music video?
  • Who sang the popular song Nanasi | ნანასი?
  • What is the meaning of the song Nanasi | ნანასი?

Credits, Cast & Crew of Song “Nanasi | ნანასი”

  • Written: Irakli Charkviani
  • Release Date: 2004

Nanasi | ნანასი lyrics credits, cast, crew of song

Credits, Cast and Crew of Samples: Nanasi | ნანასი lyrics
Perfect Lyrics of the Song “Nanasi | ნანასი” Released in 2004

[Favorite Song Lyrics: song “Nanasi | ნანასი” with perfect lyrics for karaoke]

ზღვა ვერ გასცდება ნაპირებს
დღეს ისევ წვიმას აპირებს
წვიმას აპირებს
სიყვარული მოაქვს ჩვენთვის დროს

შენგან არაფერს ვითხოვდი
მე მხოლოდ შენზე ვფიქრობდი
მხოლოდ ვფიქრობდი
სიმღერა არ მანებებდა თავს

შენ ენდობი დროს
შენ ამ სითბოს გრძნობ

ზღვა ვერ გასცდება ნაპირებს
დღეს ისევ წვიმას აპირებს
წვიმას აპირებს
სიყვარული მოაქვს ჩვენთვის დროს

შენგან არაფერს ვითხოვდი
მე მხოლოდ შენზე ვფიქრობდი
მხოლოდ ვფიქრობდი
სიმღერა არ მანებებდა თავს

მოდი ჩემთან
მოდი ჩემთან
მოდი ჩემთან
შენ ენდობი დროს
შენ ამ სითბოს გრძნობ
მოდი მალე
მოდი მალე

მოდი ჩემთან
მოდი ჩემთან

მე არ ვიცოდი რა მეთქვა
გრძნობები როგორ გამეთქვა
შენ რას იტყოდი
რას იტყოდი

შენგან არაფერს ვითხოვდი
მე მხოლოდ შენზე ვფიქრობდი
მხოლოდ ვფიქრობდი
სიმღერა არ მანებებდა თავს

შენ ენდობი დროს
შენ ამ სითბოს გრძნობ
მოდი მალე
მოდი მალე

მოდი ჩემთან
მოდი ჩემთან
მოდი ჩემთან
მოდი ჩემთან
მოდი ჩემთან
მოდი ჩემთან

მოდი ჩემთან
მოდი ჩემთან

მოდი ჩემთან
მოდი ჩემთან
მოდი ჩემთან
მოდი ჩემთან

მოდი ჩემთან